U wilt hulp bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting?

Met de kennis en de professionele computersoftware die ik in huis heb kunt u verzekerd zijn dat ik uw aangifte ongeacht de moeilijkheidsgraad zodanig verzorg dat de belastingdienst u niet meer laat betalen dan fiscaal correct is.

 

Werkwijze

Hiernaast treft u een checklist voor de aangifte Inkomstenbelasting waarop heel duidelijk de gegevens staan die voor de aangifte nodig kunnen zijn. Punten op de lijst die niet bij u spelen kunt u gewoon overslaan.

 

Aanleveren gegevens en vaststellen identiteit

Zodra u uw belastingbescheiden compleet heeft zie ik die graag zo snel mogelijk per post of door persoonlijke afgifte van u tegemoet. Digitaal mag natuurlijk ook. Wanneer het de eerste keer is dat ik uw aangifte verzorg dan maak ik graag met u een afspraak. Ik zal u tijdens de afspraak vragen naar een geldig identiteitsbewijs vanwege mijn wettelijke verplichting om uw identiteit vast te stellen.

Indien het niet de eerste keer is en uw zaken behoeven mondelinge uitleg of u vind het prettig om de stukken met mij door te nemen, dan kunt u daar uiteraard ook een afspraak voor maken.

 

Verwerking van de aangifte

Ik verwerk de aangiften zo veel mogelijk voor 1 mei aanstaande en op volgorde van binnenkomst. Wanneer het voor u lastig is om de gegevens tijdig aan te leveren, dan kan ik voor u via mijn consulentenregeling uitstel van inzending verzorgen waarvoor ik geen extra kosten in rekening brengen. Ik heb dan wel voor 1 april de gegevens van uw belastingbrief nodig!

 

Machtiging

Na verwerking van uw belastinggegevens stuur ik u in tweevoud een goed leesbaar aangifterapport met een berekening van de verschuldigde of terug te ontvangen belasting met het verzoek deze te controleren en de akkoordverklaring/machtiging met een samenvatting van de gegevens uit de aangifte getekend terug te sturen.

Na ontvangst van de getekende machtiging zend ik uw aangifte naar de belastingdienst. Voor het ondertekenen en verzenden van uw aangifte maak ik gebruik van een persoonlijk PKIoverheid servercertificaat. Dit zorgt voor de veilige versleuteling van uw gegevens bij het indienen van de aangifte via Digipoort, het elektronische communicatieportaal van de overheid. Ik zal u nooit vragen naar uw DigiD.

 

Vooraf ingevulde aangifte en servicebericht aanslag

Wanneer ik uw aangifte verzorg dan vraag ik uw toestemming om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) en serviceberichten aanslag (elektronische kopieaanslagen (SBA)) van de belastingdienst te mogen ontvangen. Ik kan deze dan voor u controleren en u een voorstel tot afhandeling doen wanneer dit nodig mocht zijn. Deze toestemming wordt jaarlijks gevraagd/bevestigd en kan ieder moment door u worden ingetrokken.

 

Kosten

De kosten voor het verzorgen van de aangifte zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de aangifte en de netheid van de aangeleverde bescheiden. Meer informatie over mijn tarieven vind u hier.

 

Op alle diensten van Administratiekantoor Accurate 4 u zijn de hiernaast geplaatste algemene voorwaarden van toepassing.

Download
Checklist aangifte IB 2023
Checklist gegevens aangifte inkomstenbel
Microsoft Word document 153.2 KB
Download
Checklist aangifte IB 2022
Checklist IB 2022.docx
Microsoft Word document 152.1 KB
Download
Checklist aangifte IB 2021
Checklist_IB_2021.docx
Microsoft Word document 151.2 KB
Download
Checklist aangifte IB 2020
Checklist IB 2020.docx
Microsoft Word document 150.1 KB
Download
Checklist aangifte IB 2019
Checklist IB 2019.doc
Microsoft Word document 263.0 KB
Download
Algemene voorwaarden Accurate 4 u
A4U algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 58.7 KB