Uurtarief

Ik werk voor de meeste werkzaamheden met een standaard uurtarief van € 85,00 excl. BTW (€ 102,85 incl. BTW). Voor het verzorgen van financiële administraties en loonadministraties geldt een afwijkend uurtarief van € 63,75 excl. BTW (€ 77,14 incl. BTW).

 

Nacalculatie

Ik werk op basis van nacalculatie. Vaak zal ik vooraf een schatting maken van het aantal uren dat voor de opdracht nodig is en dit vastleggen in een offerte of overeenkomst. Achteraf zal ik het werkelijke aantal bestede uren aan u factureren, tenzij anders overeengekomen in onze opdrachtbevestiging. Uiteraard breng ik u op de hoogte van een verwachte overschrijding van de ingeschatte uren. In sommige situaties is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken. Neem hiervoor contact met mij op. Afspraken hierover worden altijd schriftelijk vastgelegd.

 

Aangifte inkomstenbelasting 

De kosten voor het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting is afhankelijk van de moeilijkheid van de aangifte en de netheid van de aangeleverde gegevens. Er geldt het hiervoor genoemde uurtarief van € 102,85 per uur incl. BTW. Er geldt een minimumbedrag van € 65,00 incl. BTW per aangifte. 

 

Betalingscondities

Ik stuur mijn facturen bij voorkeur digitaal en hanteer een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

Op alle diensten van Administratiekantoor Accurate 4 u zijn de hieronder geplaatste algemene voorwaarden van toepassing.

 

Download
Algemene voorwaarden Administratiekantoor Accurate 4 u
A4U algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 58.7 KB